Kempisch Heideschaap.

Het Kempisch Heideschaap is een middelgroot schaap.Het is van oudsher gekend en gezocht als vleesschaap.Het is geschikt voor het beheer van heideachtige vegetaties en schraal grasland.

Volwassen ooien wegen tussen de 45 en 65 kg en brengen gemiddeld 1,5 lam voort.

De ooien zijn altijd ongehoornd en doorgaans de rammen ook.

De wolopbrengst is gemiddeld 3kg.

Deze schapen worden gebruikt met gevorderde honden.Ze zijn doorgaans ietwat koppig en zouden al eens bokken naar de hond.Voor een jonge onervaren hond zijn ze niet echt geschikt.